info@activemedical.bg
+359 2 958 23 33
Език:
Актив Медикал ЕООД
ул. Цар Самуил 30 София, 1000
 

За Актив Медикал

Актив Медикал ЕООД е българска фирма, специализирана в маркетинг и дистрибуция на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки.

Екипът ни от специалисти със солиден професионален опит, има за цел да предостави на здравните специалисти и техните клиенти в страната най-качествените и иновативни продукти в сферата на диагностиката, естетичната медицина, стоматология и фармацията.

Актив Медикал притежава разрешения за внос и търговия на едро с медицински изделия и хранителни добавки.

Наши партньори по различни проекти: Qiagen, GC Aesthetics, Merz Aesthetics, SurgiSil, Luminera, Technical&General, Eco Silver, K-Surgery, Keller Funnel, GC Aesthetics

Наш приоритет са компетентното и коректно партньорство, доставянето на качествена услуга и развитието на дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти.

Актив Медикал ЕООД / ЕИК – 202736519/подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-24900-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.  Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие.

Целта  на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и  малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите  последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.06.2020г. и е с продължителност 3 месеца.